A MAÚT Magyar Út- és vasútügyi Társaság Nemesdy Ervin műegyetemi professzor, az útépítési tanszék megalapítója tiszteletére idén is pályázatot hirdet.

Pályázni két kategóriában lehet:

 • felsőfokú alap- és mesterképzést lezáró diplomamunkával, illetve
 • szakmérnöki diplomamunkával.

A pályázati részvétel feltételei:

 • Jeles minősítésű diplomamunka és a tárgyévben megszerzett, legalább jó minősítésű BSc, MSc, illetve szakmérnöki oklevél;
 • A külön meghatározott tárgykörökbe sorolható, aktuális téma feldolgozása kapcsolódjon a MAÚT fő céljaihoz;
 • A diplomamunkát más pályázatra is be lehet adni;
 • Szakmérnöki diplomamunka esetében a gyakorlati hasznosíthatóság előnyt jelent.

A pályázatra beadandó:

 • a diplomamunka vagy szakdolgozat digitális formában a tanszéki és a szakmai konzulens, valamint a tanszéki és a külső bíráló véleményével, értékelő adatlappal;
 • az államvizsga eredményes letételét igazoló leckekönyvi bejegyzés másolata;
 • tanszékvezetői vagy konzulensi ajánlás;
 • a diplomamunka mintegy egyoldalas összefoglaló szakmai kivonata. Az összefoglalónak a MAÚT Hírlevélben vagy szakmai folyóiratban való megjelenésre alkalmasnak kell lennie;
 • kitöltött pályázati adatlap.

A pályázat bírálata:

 • A diplomamunkákat a pályázatra 2022. október 5-ig lehet benyújtani.
 • A pályázat eredményének kihirdetése várhatóan 2022. november 23-át, Nemesdy Ervin születésnapját követően történik.
 • A díjkiosztásra és a kimagasló pályázatok ismertetésére a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság elnöksége által meghatározott formában kerül sor.
 • A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság a pályázatok tartalmához igazodó bíráló bizottságot jelöl ki, amely három-három díjat adhat ki. Nem megfelelő színvonalú diplomamunkák esetén nem kötelező valamennyi díj kiadása. A bíráló bizottság a pályázatok számának és minőségének függvényében dönthet.

A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni a MAÚT titkárságán.

A pályázati lapot a MAÚT honlapjáról lehet letölteni vagy a titkárságon igényelni.
(www.maut.hu, tel.:+36 1 315 0322, office@maut.hu)

A pályázat befogadásáról e-mail visszaigazolást küldünk.

További információk és jelentkezési lap itt letölthető.

 

©HorZso • 2015–2020. • v1.20.09.23.